Năng Lượng

vn 728_90 (1)

Giao dịch khí tự nhiên – Cơ hội mới trong mảng hàng hoá năng lượng

Các yếu tố cơ bản và các dữ liệu quan trọng do EIA cung cấp sẽ tác động mạnh mẽ đến giá của các mặt hàng năng lượng nói chung v...

Giao dịch dầu thô – Những yếu tố lưu ý hàng đầu

Việc xảy ra các biến động giá ngoài ý muốn khi giao dịch là điều không hiếm xảy ra trên thị trường, việc của anh em trader nhữn...

Dự trữ dầu thô và báo cáo EIA, API

Trong quá trình giao dịch ngoại hối hoặc hàng hóa thì việc nắm bắt các báo cáo kinh tế theo lịch là một kĩ năng cần thiết với t...

Chiến tranh dầu mỏ và khủng hoảng vàng đen – hai mặt sáng tối của dầu thô

Chiến tranh dầu mỏ và khủng hoảng dầu thô là hai sự iện thường xuyên diễn ra và đưuọc gắn với các mác vì lợi ích chung, nhưng t...

OPEC tổ chức ảnh hưởng đến giá vàng đen thế giới

Dầu là mặt hàng thiết yếu và cũng là một sản phẩm giao dịch được các trader ưa chuộng. Và khi giao dịch với dầu các trader kinh...

Cung cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu

Dầu thô là một loại hàng hoá đặc trung trên sàn giao dịch vì bản thân giá dầu bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố, chính vì vậy vi...

Dầu thô – Sự khác nhau giữa Brent và WTI

Dầu thô nói chung là loại hàng hóa đặc trưng với sự biến dộng không ngừng và chịu sự tác động lớn của cá yếu tố cơ bản và địa c...