Buy limit là gì? Bạn đã hiểu thế nào về các lệnh Pending Order

Buy limit là gì? Bạn đã hiểu thế nào về các lệnh Pending Order

Kiến Thức Về Forex Thị Trường Forex
20/03/2023 by Như Thuận
583
Bằng cách sử dụng lệnh Buy Limit, nhà đầu tư được đảm bảo trả giá được ghi trên lệnh hoặc thấp hơn. Trong khi giá được đảm bảo, nhưng khối lượng giao dịch trong lệnh sẽ KHÔNG được đảm bảo. Nếu tài sản muốn mua không đạt được mức giá mong muốn, lệnh sẽ không
buy-stop-limit-e-sell-stop-limit-o-que-sao-1200x675

Bằng cách sử dụng lệnh Buy Limit, nhà đầu tư được đảm bảo trả giá được ghi trên lệnh hoặc thấp hơn. Trong khi giá được đảm bảo, nhưng khối lượng giao dịch trong lệnh sẽ KHÔNG được đảm bảo. Nếu tài sản muốn mua không đạt được mức giá mong muốn, lệnh sẽ không được khớp và nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Pending Order hay lệnh chờ là loại lệnh hoạt động như một hướng dẫn để mở một vị thế khi giá hiện tại đạt đến mức yêu cầu. Có bốn loại lệnh chờ:

  • Buy Stop – Lệnh dừng mua – lệnh để mở một vị thế Mua với giá cao hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.
  • Sell Stop – Lệnh dừng bán – lệnh mở vị thế Bán với giá thấp hơn giá tại thời điểm đặt lệnh;
  • Buy Limit – Lệnh giới hạn mua – lệnh để mở một vị thế Mua với giá thấp hơn giá tại thời điểm đặt lệnh;
  • Sell Limit – Lệnh giới hạn bán – lệnh mở vị thế Bán với giá cao hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.

 

4 loại lệnh Pending order

 

 

 

Pending Order trên MT4

 

Phần tiếp theo sẽ đi sâu vào tìm hiểu rõ hơn về lệnh được dùng nhiều nhất trong số các lệnh Pending Order – Buy Limit

Khi sử dụng lệnh Buy Limit trong trading, nhà đầu tư được đảm bảo mua chứng khoán/ tiền tệ ở mức giá được thiết lập trong lệnh Buy Limit hoặc thấp hơn. Mặc dù nhà đầu tư được đảm bảo mua ở mức giá mong muốn, nhưng khối lượng giao dịch đặt trong lệnh Buy Limit sẽ KHÔNG được đảm bảo. Nếu chứng khoán/ tiền tệ không đạt được mức giá mong muốn, lệnh sẽ không được khớp và nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch vì không có cơ hội mua vào.

Lợi ích của lệnh Buy Limit:

Lệnh Buy Limit đảm bảo người đặt lệnh không mua mức giá cao hơn họ muốn. Lệnh Buy Limit cung cấp cho các nhà đầu tư và trader một phương tiện chính xác để vào một vị thế theo giá họ kỳ vọng. Ví dụ: Lệnh Buy Limit có thể được đặt ở mức $2,40 khi cổ phiếu đang giao dịch ở mức $2,45 . Nếu giá giảm xuống $2,40, lệnh sẽ tự động được thực thi. Nó sẽ không được thực hiện cho đến khi giá giảm xuống $2,40 hoặc thấp hơn.

Một lợi thế khác của Lệnh Buy Limit là khả năng cải thiện giá khi cổ phiếu/ tài sản chênh lệch từ ngày này sang ngày khác. Nếu trader đặt lệnh mua ở mức $2,40 và lệnh không được kích hoạt trong ngày giao dịch, miễn là lệnh đó vẫn được giữ nguyên, trader đó vẫn có thể được hưởng lợi khi giá giảm. Nếu giá mở vào ngày hôm sau ở mức $2,20, trader sẽ nhận được cổ phiếu ở mức $ 2,20 vì đó là mức giá đầu tiên có sẵn ở mức hoặc dưới $2,40.

Không giống như một lệnh thị trường mà trader mua ở mức giá chào bán hiện tại, bất kể đó là gì, lệnh Buy Limit được đặt trên một sổ đặt hàng môi giới với giá ở một mức giá xác định. Lệnh biểu thị rằng trader sẵn sàng mua một số lượng cổ phiếu cụ thể ở mức giá giới hạn được chỉ định. Khi tài sản giảm xuống giá giới hạn, giao dịch được thực hiện nếu người bán sẵn sàng bán với giá đặt mua.

Vì giới hạn mua nằm trên book biểu thị rằng trader muốn mua ở mức giá đó, nên lệnh sẽ được trả giá, thường thấp hơn giá thị trường hiện tại của tài sản. Nếu giá chuyển xuống giá giới hạn mua và người bán giao dịch (Lệnh Buy Limit được điền), nhà đầu tư sẽ mua theo giá bid và do đó tránh trả tiền chênh lệch. Điều này có thể hữu ích cho những day trader khi tìm cách thu được lợi nhuận nhỏ và nhanh chóng. Đối với các nhà đầu tư tổ chức lớn nắm giữ các vị thế rất lớn trong một tài sản, các lệnh giới hạn ở các mức giá khác nhau được sử dụng nhằm đạt được mức giá trung bình tốt nhất có thể cho toàn bộ lệnh.

Lệnh Buy Limit cũng hữu ích trong thị trường biến động. Giả sử một trader muốn mua một cổ phiếu, nhưng biết rằng tài sản đã chuyển động mạnh mẽ từ ngày này sang ngày khác. Họ có thể đặt lệnh mua trên thị trường, lấy giá có sẵn đầu tiên hoặc họ có thể sử dụng lệnh Buy Limit (hoặc lệnh Buy Stop). Giả sử cổ phiếu đóng cửa ngày hôm qua ở mức $10. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh giới hạn mua ở mức $10 , đảm bảo họ sẽ không trả nhiều hơn thế. Nếu cổ phiếu mở vào ngày hôm sau ở mức $11 , họ sẽ không được thực hiện lệnh đặt mua, nhưng họ cũng đã tự cứu mình khỏi việc trả nhiều hơn họ muốn.

Nhược điểm của Lệnh Buy Limit

Lệnh Buy Limit không đảm bảo thực hiện. Việc thực hiện chỉ xảy ra khi giá của tài sản giao dịch xuống mức giá giới hạn và có đủ số lượng bán. Trader có thể có 100 cổ phiếu được đăng để mua ở mức giá đó, nhưng có thể có hàng ngàn lệnh được đặt trước họ với cùng giá. Do đó, giá thường sẽ cần phải vượt qua hoàn toàn mức giá giới hạn mua khi bạn điền lệnh Buy Limit. Lệnh càng sớm được đặt thì khả năng lệnh Buy Limit đó càng sớm được lấp đầy ở mức giá kỳ vọng hoặc thấp hơn.

Lệnh Buy Limit cũng có thể dẫn đến một cơ hội bị bỏ lỡ. Giá của tài sản phải giao dịch ở mức giá giới hạn mua hoặc thấp hơn, nhưng nếu không, trader không tham gia giao dịch của họ. Kiểm soát chi phí và số tiền phải trả cho một tài sản là rất quan trọng, nhưng việc nắm bắt cơ hội cũng vậy. Khi một tài sản đang tăng nhanh, nó có thể không quay trở lại giá giới hạn mua được chỉ định trước khi tăng lên cao hơn. Vì mục tiêu của người giao dịch là bắt một bước tiến cao hơn, họ đã bỏ lỡ bằng cách đặt một lệnh không có khả năng được thực thi. Nếu trader muốn vào, bằng bất cứ giá nào, họ có thể sử dụng lệnh thị trường. Nếu họ không ngại trả giá cao hơn nhưng vẫn muốn kiểm soát số tiền họ trả, lệnh giới hạn dừng mua có hiệu lực.

Một số nhà môi giới tính phí hoa hồng cao hơn cho Lệnh Buy Limit so với lệnh thị trường.

Ví dụ đặt lệnh Buy Limit

Cổ phiếu Apple đang giao dịch với giá mua $125,25 và giá bán $125,26 khi một nhà đầu tư quyết định muốn thêm Apple vào danh mục đầu tư của mình. Có một số lựa chọn về các loại lệnh mua. Nhà đầu tư đó có thể sử dụng lệnh thị trường và mua cổ phiếu ở mức $125,26 (giả sử giá không đổi và có đủ cổ phiếu ở mức giá đó để lấp đầy lệnh mua thị trường), hoặc có thể sử dụng giới hạn mua ở bất kỳ giá nào từ $125,25 trở xuống .

Có thể trader tin rằng giá sẽ giảm nhẹ trong vài tuần tới, vì vậy họ đặt Lệnh Buy Limit ở mức $121 . Nếu cổ phiếu Apple giao dịch xuống mức $121 (lý tưởng là giảm tới mức $120,99 để đảm bảo lệnh được lấp đầy) thì nhà đầu tư sẽ sở hữu cổ phiếu ở mức $121 , một khoản tiết kiệm đáng kể từ mức giá $125,25 / 26 hiện tại.

Mặc dù vậy, giá có thể không giảm xuống $121. Thay vào đó, giá có thể chuyển từ $125,25 lên tới $126, sau đó là $127 , và cuối cùng là $140 trong vài tuần tới. Việc tăng giá mà nhà đầu tư muốn tham gia đã bị bỏ lỡ vì lệnh Buy Limit của họ ở mức $121 không bao giờ được thực hiện.

Nếu một nhà đầu tư dự kiến ​​giá của một tài sản sẽ giảm, thì Lệnh Buy Limit là một lệnh hợp lý để sử dụng. Nếu nhà đầu tư không ngại trả giá hiện tại hoặc cao hơn và nếu tài sản bắt đầu tăng lên, thì lệnh thị trường mua hay lệnh buy stop limit là lựa chọn tốt hơn.

vn 728_90 (1)

Add a comment